Čím je a čím není škola

Škola evangelizace sv. Ondřeje to není hnutí. Je to pastorační program existující na půdě katolické církve. Tento program zahrnuje vlastní vizi, metodologii a strategii. 
Název školy je vyvozen od svatého Apoštola Ondřeje, který přivedl k Ježíši svého bratra Šimona – později svatého Petra. Misí školy je hledat a vést k Ježíši nové Petry, kteří dokáží sloužit, milovat a hlásat Ježíše více a lépe než my sami.
(srov. J 1,40-42)


Vize


Vize nové evangelizace stojí na třech propojených faktorech (zkratkou pro ně je KeKaKo):

Kerigma – v češtině také kérygma – to slovo označuje důležitou zvěst, kterou hlásá posel tak, aby ji slyšel každý člověk. V křesťanství je to zpráva o spáse – základem celé evangelizace je Ježíš ukřižovaný, vzkříšený a oslavený, Spasitel, Pán a Mesiáš.

Karisma – charismata jsou znamením věrnosti Boha, dovolují nám zakoušet přítomnost živého Boha mezi námi, uschopňují nás k hlásání s mocí Ducha.

Koinonia – společenství je plodem evangelizace a prostředím pro život v Božím Království.Metodologie


Neúspěch evangelizace nespočívá v tom, co hlásáme, ale jak to děláme. Proto hodně záleží na metodě. Metoda je o to více důležitá, pokud škola má za cíl hlásat lidem dospělým, kteří navíc již mají vlastní zkušenosti v daném oboru. 

Škola evangelizace svatého Ondřeje nabízí dobře propracovanou a prověřenou metodologii, jak předávat evangelium, a to zejména dospělým lidem. Všechny kurzy školy jsou vedené v duchu této metodologie. Metodologie zahrnuje pedagogická pravidla, metodické pokyny (například to, že ve škole nejsou žáci ale účastníci, přednášející zde nejsou učiteli ale svědky…), a také didaktické techniky (hudba, kreativita, aktivita účastníků…).Strategie


– Nestačí pouze evangelizovat. Je třeba formovat evangelizátory.

– Kurzy mají být takové, aby je účastníci dokázali zopakovat.

– Evangelizátor formuje své nástupce.Formační program


Je to program, který zahrnuje formačních 21 kurzů, které jsou rozdělené do tří etap. K tomu škola nabízí další volitelné kurzy, třeba také metodologické kurzy. Všechny kurzy mají zpracované manuály, vztahují se na ně autorská práva. Pastorační program a manuály ke kurzům byly schváleny místním biskupem v Mexiku.
Formace je permanentní (nekončí jedním kurzem), progresivní (3 etapy formace), systematická (spojuje program biblický, historický i pastorační) a integrální (jejím cílem je integrální formace osoby).


Aktuality

Aktualizace: Nový život - březen 2018 - kapacita je naplněna

Aktualizace: Nový život - březen 2018 - …

!!! AKTUALIZACE !!! Oznamujeme, že deset dní před začátkem kurzu máme naplněnou kapacitu účastníků. Nyní již můžeme přijímat...

Čti více
EMAUZY - listopad 2017

EMAUZY - listopad 2017

Na listopad letošního roku připravujeme kurz EMAUZY - je to druhý v pořadí formační kurz Školy evangelizace...

Čti více
AKTUALITY - podzim 2017

AKTUALITY - podzim 2017

Rok 2017 je už za polovinou a proto zde zveřejňujeme několik aktuálních informací. Škola evangelizace svatého Ondřeje v...

Čti více
Článek o evangelizačních kurzech v diecézním časopise

Článek o evangelizačních kurzech v diecé…

Píše se o nás v diecézním časopise ostravsko-opavské diecéze! V lednovém čísle diecézního časopisu OKNO je článek o...

Čti více