Co to jsou kurzy?

Jak se dají stručně popsat kurzy?
Nejedná se o teoretické přednášky, každý kurz je hodně založen na zážitku. Znamená to, že vás nečekají klasické exercicie, přednášky a tiché rozjímání – i když i na to tam také bude prostor. Kurz je založen na osobním svědectví – přednášející budou s účastníky sdílet své osobní svědectví. Přednášející jsou kněží i laici – muži i ženy. Jednotlivé přednášky jsou zajímavě prokládány příklady ze života, ilustrovány různými rekvizity a prezentacemi, občas i společnou aktivitou účastníků. Na kurzu vás čeká každý den mše svatá, modlitby k Duchu svatému a chvály.
I. ETAPA – základy křesťanského života

1. Nový život: Základní evangelizace
2. Emauzy: Setkání s Božím Slovem
3. Jan: Formace učedníků
4. Ježíš podle čtyř evangelistů
5. Dějiny spásy: Naše vlastní dějiny
6. Mojžíš: Formace osvoboditelů
7. Blahoslavenství: Cesta štěstí

II. ETAPA – příprava k naplnění mise evangelizace

1. Pavel: Formace evangelizátorů
2. Dynamis: Evangelizovat s mocí
3. Timoteus: Jak číst a zapamatovávat Bibli
4. Pavlovo tajemství: Jak formovat nástupce
5. Apollos: Formace hlasatelů
6. Damašek: Můj život to je Kristus
7. Maria: Ježíšův dopis

III. ETAPA – formace formátorů evangelizátorů

1. Maranatha: Svědci naděje
2. Petr: Nauka o Církvi
3. Úvod k Bibli
4. Lukáš: Apologetika
5. Biblická teologie
6. Melchizedech: Liturgie
7. Jetro: Ekumenismus

Aktuality

Aktualizace: Nový život - březen 2018 - kapacita je naplněna

Aktualizace: Nový život - březen 2018 - …

!!! AKTUALIZACE !!! Oznamujeme, že deset dní před začátkem kurzu máme naplněnou kapacitu účastníků. Nyní již můžeme přijímat...

Čti více
EMAUZY - listopad 2017

EMAUZY - listopad 2017

Na listopad letošního roku připravujeme kurz EMAUZY - je to druhý v pořadí formační kurz Školy evangelizace...

Čti více
AKTUALITY - podzim 2017

AKTUALITY - podzim 2017

Rok 2017 je už za polovinou a proto zde zveřejňujeme několik aktuálních informací. Škola evangelizace svatého Ondřeje v...

Čti více
Článek o evangelizačních kurzech v diecézním časopise

Článek o evangelizačních kurzech v diecé…

Píše se o nás v diecézním časopise ostravsko-opavské diecéze! V lednovém čísle diecézního časopisu OKNO je článek o...

Čti více